Festiwal Frankfonii 2016

Kontakt

Beata Kowalska
Koordynator ds kultury i promocji
beata.kowalska@institutfrancais.pl

Instytut Francuski w Polsce
ul. Widok 12, 00-023 Warszawa
tel. +48 22 505 98 31

_________

Katarzyna Zając-Martin
Komunikacja i PR Festiwalu Frankofonii
bonjour@ateliermartin.pl

Instytut Francuski w Polsce
ul. Widok 12, 00-023 Warszawa
tel. +48 505 433 811

_________

www.ambafrance-pl.org
www.institutfrancais.pl
facebook.com/frankofonia
instagram.com/frankofonia_polska